Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2370”):

Parnassius apollo
Polyommatus eroides
Coenonympha rhodopensis


Назад към предишната страница