Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2040”):

Coenonympha rhodopensis
Erebia orientalis
Erebia oeme


Назад към предишната страница