Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “0690”):

Colias caucasica
Coenonympha rhodopensis
Erebia oeme


Назад към предишната страница