Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2150”):

Pyrgus cacaliae
Polyommatus eroides
Coenonympha rhodopensis
Erebia orientalis
Erebia pronoe
Erebia oeme
Euphydryas cynthia


Назад към предишната страница