Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “1930”):

Coenonympha rhodopensis
Erebia orientalis
Erebia gorge
Erebia rhodopensis
Erebia oeme
Nymphalis xanthomelas


Назад към предишната страница