Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2070”):

Pyrgus cacaliae
Coenonympha rhodopensis
Erebia orientalis
Erebia rhodopensis
Erebia melas
Erebia oeme
Euphydryas cynthia


Назад към предишната страница