Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2560”):

Maculinea alcon
Maculinea arion
Polyommatus eroides
Coenonympha rhodopensis
Erebia oeme


Назад към предишната страница