Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “1660”):

Parnassius mnemosyne
Pseudophilotes vicrama
Coenonympha rhodopensis
Erebia medusa
Melitaea trivia


Назад към предишната страница