Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Илчев, 1915” е:

Илчев, Д. (1915) Принос към пеперудната фауна на Централните Родопи. Трудове на Българското природоизпитателно дружество 7: 161—169.


Назад към предишната страница