Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Тулешков, 1929” е:

Тулешков, К. (1929) Принос към пеперудната фауна на Али-Ботуш планина в Македония. Трудове на Българското природоизпитателно дружество 14: 151—165.


Назад към предишната страница