Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “0570”):

Pyrgus cacaliae
Polyommatus eroides
Coenonympha rhodopensis
Erebia orientalis
Erebia medusa
Erebia oeme


Назад към предишната страница