Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2060”):

Coenonympha rhodopensis
Erebia oeme
Nymphalis xanthomelas


Назад към предишната страница