Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Буреш, 1914” е:

Буреш, И. (1914) В: Отчет за дейността на Природоизпитателното дружество през годините 1911, 1912 и 1913. Трудове на Българското природоизпитателно дружество 6: 122—123.


Назад към предишната страница