Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Дряновски, 1909а” е:

Дряновски, А. К. (1909а) Изследвания върху пеперудната фауна на Рила планина. Архив на Министерството на народното просвещение 1 (2): 67—91.


Назад към предишната страница