Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “4570”):

Zerynthia polyxena
Glaucopsyche alexis
Maculinea arion


Назад към предишната страница