Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “3140”):

Zerynthia polyxena
Pieris ergane
Lycaena dispar
Brenthis hecate


Назад към предишната страница