Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “3750”):

Zerynthia polyxena
Scolitantides orion
Euphydryas aurinia


Назад към предишната страница