Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “4410”):

Zerynthia polyxena
Lycaena ottomanus
Euphydryas aurinia
Melitaea trivia


Назад към предишната страница