Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Ganev, 1983a” е:

Ganev, J. (1983a) Macrolepidoptera of Zemen gorge in SW.-Bulgaria. Phegea 11 (4): 81—96.


Назад към предишната страница