Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Бахметьев, 1902” е:

Бахметьев, П. (1902) Бабочки Болгарiи. Труды Русск. ент. Общ. 35: 356—466.


Назад към предишната страница