Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Буреш & Карножицки, 1942” е:

Буреш, И. & Карножицки, Н. (1942) Биологични наблюдения върху пеперудите във Варненско. Известия на Българското ентомологично дружество 12: 127—162.


Назад към предишната страница