Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “4290”):

Zerynthia polyxena
Parnassius mnemosyne
Scolitantides orion


Назад към предишната страница