Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “4020”):

Zerynthia polyxena
Glaucopsyche alexis
Maculinea arion
Limenitis populi
Neptis rivularis
Melitaea trivia


Назад към предишната страница