Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “1210”):

Zerynthia polyxena
Pseudophilotes vicrama
Scolitantides orion
Glaucopsyche alexis


Назад към предишната страница