Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “5050”):

Thymelicus acteon
Zerynthia polyxena
Lycaena ottomanus
Melitaea trivia


Назад към предишната страница