Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Иванов, 1926” е:

Иванов, К. (1926) Принос към пеперудната фауна на Ловеч, близката му околност и Троянския Балкан. Известия на Българското ентомологично дружество 3: 211—224.


Назад към предишната страница