Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “5310”):

Zerynthia polyxena
Lycaena dispar
Pseudophilotes vicrama
Scolitantides orion
Glaucopsyche alexis


Назад към предишната страница