Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Маркович, 1909” е:

Маркович, А. (1909) Пеперудната фауна в Разградската околност. Сборник за народни умотворения, наука и книжнина 25: 1—38.


Назад към предишната страница