Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Krzywicki, 1981” е:

Krzywicki, M. (1981) Anmerkungen zur Tagfalterfauna Bulgariens. Nota lepid. 4 (1—2): 29—46.


Назад към предишната страница