Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Илчев, 1913” е:

Илчев, Д. (1913) Средна-Гора и нейната пеперудна фауна. Списание на Българската академия на науките 7: 81—112.


Назад към предишната страница