Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Илчев, 1924” е:

Илчев, Д. (1924) Принос към пеперудната фауна на българска Странджа планина. Трудове на Българското природоизпитателно дружество 11: 167—183.


Назад към предишната страница