English | Български
Къде съм? > Начало > Образование

Електронни издания

Асенова, А., Лангуров, М., Симов, Н., Бекчиев, Р.
2020
— Бъдете равни с природата. Учебно помагало за деца от предучилищна възраст [PDF]
— Будите једнаки са природом. Кратка образовна књижица за децу предшколског узраста [PDF]

Лангуров, М.
2022
— Пеперудите в България. Фотографски полеви определител [PDF]

Симов, Н., Лангуров, М., Бекчиев, Р., Асенова, А., Арабаджиева, С., Кехайова, К., Христова, Х., Глушков, Н., Джуренова, И., Тошева, С.
2023
— Пътешествие сред природата през различните сезони. Учебно помагало за учители при организиране на теренни дейности и творчески проекти за ученици [PDF]