English | Български

Зала 4 — Минералогия (Генезис на минералите) [местоположение]Зала 16 — РастенияЗала 15 — Ненасекомни безгръбначниЗала 14 — НасекомиЗали 10, 11, 12, 13 — БозайнициЗала 7 — РибиЗала 9 — ПалеонтологияЗала 8 — ПтициЗала 6 — Земноводни и влечугиЗала 5 — ПтициЗала 3 — Временни изложбиЗала 4 — Минералогия (Генезис на минералите) [местоположение]Зала 1 — Минералогия [Систематика на минералите]

Експозиции — Зала 4 — Минералогия [Генезис на минералите]

В стенните витрини на залата са показани процесите, при които се образуват минералите и характерните за всеки процес минерални видове и скални разновидности. Показана е обща схема за кръговрата на веществата в природата, обуславящ основните процеси (седиментация, магматизъм, метаморфизъм), при които се образуват скалите и съответно минералите като техни градивни частици.

В централните витрини са експонирани образци от находищата в Маданско и Бургаско. Във витринните маси се правят временни, регионални или други тематични изложби.