English | Български
Къде съм? > Начало > Посетете ни

Национален природонаучен музей
бул. Цар Освободител 1
1000 София

телефон: 087 9226573, от 10 до 18 ч.

е-поща:

Дипляна на музея [PDF]
Удобства

Удобства

Рампа и подвижна платформа


Музеят има привходна рампа и подвижна платформа, осигуряващи достъпа на хора с двигателни увреждания до експозиционните и научни помещения на музея.

Специално приспособен санитарен възел. Снимкa: (c) С. Абаджиев
Подвижна платформа, осигуряваща достъпа на хора с двигателни увреждания до експозиционните зали на музея. Снимкa: (c) С. Абаджиев
Подвижната платформа и специално приспособеният санитарен възел за хора с двигателни увреждания. Снимкa: (c) С. Абаджиев

Тоалетни


Достъпни тоалетни и специално пригодена баня има до зала Временни изложби [входно фоайе].