English | Български
Къде съм? > Начало > Образование

— Стажант при музея… защо?
‘Станах стажант в НПМ, защото светът на животните все още е неразгадана тайна и винаги има какво ново да научиш и да се поучиш.’

Северина Велкова

Студентски практики — МОН

Националният природонаучен музей при БАН е регистриран като работодател по програма Студентски практики на МОН. Координатор на програмата в НПМ-БАН е доц. Борислав Георгиев, e-mail:


Стажанти

Чрез стажантските си програми Националният природонаучен музей подава ръка на мотивирани студенти от различни специалности, които са готови да помогнат за развитието на музея като участват в изследователски проекти, образователни програми или творчески инициативи.

Стажантска програма за студенти от биологически специалности
Стажантска програма за студенти от специалност ‘Туризъм’
Стажантска програма за студенти по изкуства