English | Български
Къде съм? > Начало > Образование

— Стажант при музея… защо?
‘За мен биологията е любов, страст и начин на живот. Работата в музея ми позволява не само да се развивам професионално и да научавам нови неща, но и да споделям ентусиазма си — всичко това в екип от приятели.’

Виолета Желязкова

Студентски практики — МОН

Националният природонаучен музей при БАН е регистриран като работодател по програма Студентски практики на МОН. Координатор на програмата в НПМ-БАН е доц. Борислав Георгиев, e-mail:


Стажанти

Чрез стажантските си програми Националният природонаучен музей подава ръка на мотивирани студенти от различни специалности, които са готови да помогнат за развитието на музея като участват в изследователски проекти, образователни програми или творчески инициативи.

Стажантска програма за студенти от биологически специалности
Стажантска програма за студенти от специалност ‘Туризъм’
Стажантска програма за студенти по изкуства