English | Български
Къде съм? > Начало > Образование


Постдокторанти

Позицията за постдокторант е временна позиция, която се открива при наличие на осигурени финансови средства (стипендия). Тя дава възможност на млади учени, които са защитили докторат да започнат научната си кариера в България. Постдокторантите извършват изследвания и допълнително увеличават експертизата си в определена област, придобиват нови умения и изследователски методи; от тях се очаква издаването на съответни публикации в рецензирани академични списания. Позицията е легитимна в период до пет години след придобиване на докторската степен.