Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “0100”):

Pseudophilotes vicrama
Hipparchia senthes
Melitaea trivia


Назад към предишната страница