Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “4680”):

Parnassius mnemosyne
Pseudophilotes vicrama
Scolitantides orion


Назад към предишната страница