Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Дряновски, 1907а” е:

Дряновски, А. К. (1907а) Втори допълнителен принос към пеперудната фауна на Витоша и околността и. Сборник за народни умотворения, наука и книжнина 22: 1—36.


Назад към предишната страница