Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Буреш & Тулешков, 1930” е:

Буреш, И. & Тулешков, К. (1930) Хоризонталното разпространение на пеперудите (Lepidoptera) в България. II. Известия на Царските природонаучни институти в София 3: 145—248.


Назад към предишната страница