Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “3000”):

Pieris ergane
Pseudophilotes vicrama
Scolitantides orion
Apatura iris


Назад към предишната страница