Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “4950”):

Thymelicus acteon
Parnassius mnemosyne
Pseudophilotes vicrama
Coenonympha oedippus
Melitaea trivia


Назад към предишната страница