Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Чорбаджиев, 1915” е:

Чорбаджиев, П. (1915) Принос към фауната на големите пеперуди (Macrolepidoptera) на Бургаската околност. Сборник на Българската академия на науките 5: 1—45.


Назад към предишната страница