Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “5390”):

Parnassius mnemosyne
Lycaena dispar
Euphydryas maturna
Melitaea trivia
Brenthis hecate


Назад към предишната страница