Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “5270”):

Lycaena dispar
Scolitantides orion


Назад към предишната страница