Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Буреш, 1912” е:

Буреш, И. (1912) Бележки из фауната на дневните пеперуди (Rhopalocera) на България. Трудове на Българското природоизпитателно дружество 5: 20—56.


Назад към предишната страница