Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “4910”):

Thymelicus acteon
Lycaena dispar
Lycaena ottomanus
Glaucopsyche alexis
Maculinea arion
Nymphalis xanthomelas
Melitaea trivia


Назад към предишната страница