Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “5340”):

Lycaena dispar
Scolitantides orion
Melitaea trivia


Назад към предишната страница