Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “0400”):

Lycaena dispar
Maculinea arion
Erebia medusa
Nymphalis xanthomelas
Melitaea trivia


Назад към предишната страница