Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Чорбаджиев, 1919” е:

Чорбаджиев, П. (1919) Принос към пеперудната фауна на гр. Сливен и околностите му. Списание на Българската академия на науките 17: 175—214.


Назад към предишната страница